Πολιτική απορρήτου

Πολιτική απορρήτου

Όλες οι συναλλαγές μέσω του country-side.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαικό Δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) , που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

Προσωπικά δεδομένα

Η εταιρεία μας δεσμεύεται να μην εκτρέψει σε άλλους οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της.